Våre kunder har bidratt med 10.000,- til Røde Kors

Katrine Lunke/Pantelotteriet
I løpet av 2019 har ni nye Nærbutikken-butikker blitt med på Pantelotteriet.

Halvparten av midlene som samles inn går til de lokale Røde Kors-lagene. Det vil si at hvis du trykker på Pantelotteri-knappen i din Nærbutikk, så er det ditt lokale Røde Kors-lag som får mesteparten av pantepengene. 

– Jeg vil gjerne si tusen takk til alle Nærbutikken-kunder som velger å støtte Røde Kors med panten sin. Det betyr utrolig mye for Røde Kors, og særlig for de lokale Røde Kors-lagene. Det betyr at de kan utføre en helt avgjørende lokal innsats, sier Robert Mood, president i Røde Kors.

Røde Kors får hele 62 millioner kroner fra Pantelotteriet for 2019, som et resultat av nordmenns giverglede.

De lokale midlene brukes blant annet til viktig forebyggende arbeid i nærmiljøet – som å styrke den lokale beredskapen, motvirke ensomhet og sosial ekskludering og skape trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Du kan lese mer om Pantelotteriet her