Varer på vei til butikkene

De siste dagene har våre butikker solgt unormalt mye. Dette innebærer at enkelte butikker kan oppleve å være utsolgt for noen varer for en kortere periode.
Våre lagre har rikelige lagerbeholdninger, og det er god tilgang på de fleste varer fra leverandørene. Ansatte på lager, sjåfører og butikkmedarbeidere gjør nå alt de kan for at kundene skal få det de trenger. De fleste butikker får varer levert flere ganger i uken.

NorgesGruppen, som Nærbutikken er en del av, har stort fokus på å opprettholde rutiner og vareflyt som vanlig. Norske myndigheter presiserer at logistikk og butikkdrift er samfunnskritiske funksjoner. Vi er i tett dialog med myndighetene om hvordan vi kan legge til rette for så normal drift som mulig i tiden fremover.

Det er viktig å understreke at hamstring er unødvendig. Om alle handler som normalt, vil det være varer til alle.