Personvern og vilkår

Nærbutikkens personvernerklæring
Handler du hos Nærbutikken i fysisk butikk, tar kontakt med oss eller besøker våre nettsider kan vi behandle opplysninger om deg. Vi vil behandle slike opplysninger i tråd med personvernlovgivning og andre relevante lover, som for eksempel bokføringsloven.  

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til, hvilket rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss. 

Om Nærbutikken AS  
Etter personvernlovgivningen er Nærbutikken AS behandlingsansvarlig for tjenester beskrevet her. Nærbutikken er en del av Kjøpmannshuset AS som er et heleid selskap i NorgesGruppen med adresse Nærbutikken AS, Postboks 330 Skøyen, 0213 Oslo. Kjøpmannshuset har organisasjonsnummer 977 263 646 Kontaktopplysninger: Tlf. 21 61 20 00, e-post: nettside@narbutikken.no. 

Nærbutikken er Trumf-partner  
Som Trumf-medlem sparer du Trumf-bonus når du handler i våre fysiske butikker og i nettbutikken. For dette må Trumf og Nærbutikken utveksle opplysninger. For markedsføring og kommunikasjon fra Nærbutikken har Nærbutikken og Trumf felles behandlingsansvar. Les mer i avsnitt A.

Handel i fysisk butikk  
Når du handler i fysisk butikk og betaler med kort, må vi behandle dine kortopplysninger for å gjennomføre avtalen om kjøp. Er du Trumf-medlem behandler vi opplysninger om ditt medlemskap. Les mer i avsnitt B.

Nettsidene www.narbutikken.no
På narbutikken.no får du informasjon og mulighet for å kontakte oss eksempelvis gjennom skjema for å registrere henvendelser. Du kan logge inn med Trumf. Les mer i avsnitt C.

Sosiale medier – Facebook og Instagram  
Nærbutikken er aktiv på sosiale medier. Les mer i avsnitt D.

Hvem utleverer Nærbutikken personopplysninger til   
Nærbutikken kan levere personopplysninger til andre behandlingsansvarlige dersom lovgrunnlag er til stede. Les mer i avsnitt E.

Hvem behandler personopplysninger på vegne av Nærbutikken 
Vi bruker databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne. Behandlingen er regulert i databehandleravtaler. Les mer i avsnitt E. 

Dine rettigheter  
Du har rettigheter til dine personopplysninger etter personvernlovgivningen Les mer i avsnitt F.

Klager 
Du kan klage over behandling av personopplysninger til Nærbutikken. Du kan også klage til Trumf dersom det gjelder Trumf-medlemskapet.  Les mer i avsnitt G.

Endringer 
Endringer i behandlinger vil beskrives i personvernerklæringen, tilgjengelig på narbutikken.no.

 

A. Nærbutikken er Trumf-partner

Les mer om dine fordeler hos Nærbutikken fordi Nærbutikken er Trumf-partner. 

For å oppfylle avtalen om Trumf-bonus må Trumf utlevere en identifikator unikt for ditt medlemskap til Nærbutikken slik at du kan gjenkjennes som medlem, og Nærbutikken må på sin side utlevere opplysninger om kjøpet til Trumf. Nærbutikken og Trumf har hver for seg selvstendig behandlingsansvar for utleverte opplysninger. Les gjerne mer om Trumfs vilkår og personvernerklæring.  

For markedsføring i nyhetsbrev fra Nærbutikken, og på Nærbutikkens nettsider har Trumf og Nærbutikken felles behandlingsansvar. Nærbutikken har ikke innsyn i opplysninger om det enkelte medlem, men bestemmer markedsføringens innhold, tidspunkt og kriterier, mens Trumf har ansvar for selve opplysningene og for at behandlingsgrunnlaget er i orden. Merk:   

  • Har du samtykket til kommunikasjon fra oss gjennom andre medier som Facebook, Instagram, vg.no kan din e-postadresse bli sammenstilt mot kundelister i disse medierfor å identifisere deg og gi deg relevante annonser, bonuskampanjer og informasjon. Eksempler på andre medier er nettaviser som VG/Aftenposten/Dagbladet/lokalaviser, Google eller Facebook. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke på trumf.no eller narbutikken.no.  


B. Handel i fysisk butikk
Vi bruker betalingsløsninger som møter gjeldende sikkerhetskrav (PCI-DSS-sertifisering). Butikken ser ikke dine kortopplysninger, annet enn når manuelle kortbetalingsløsninger unntaksvis må benyttes. Det kan skje når betalingsløsningene ikke fungerer.  

Vi kontrollerer om kortet du bruker er knyttet til et Trumf-medlemskap for å kunne oppfylle medlemsavtale om Trumf-bonus. Er du medlem så utleverer Trumf en unik medlemsidentifikator sammen med informasjon om relevante fordeler ved medlemskapet. Trumf medlemsidentifikator lagres på kjøpstransaksjonen, som Nærbutikken utleverer til Trumf slik at du får din Trumf-bonus. 

Nærbutikken lagrer kjøpstransaksjoner i fem år slik bokføringsloven krever.  

Fra tid til annen kan vi ha konkurranser/premiering i butikken, for eksempel ved at du noterer navn og telefonnummer på kvittering. Opplysningene vil bare bli brukt til å trekke en vinner, og blir makulert etter at konkurransen er over. Navn på vinner vil bli lagret for dokumentasjon.  

 

C. Nettsidene www.narbutikken.no

Som Trumf-partner kan Nærbutikken tilpasse nettsidene til deg som er innlogget i samsvar med dine Trumf-innstillinger. Formålet er å gi deg en bedre brukeropplevelse og forståelse av de fordeler Nærbutikken kan gi deg som Trumf-partner. For innloggede vises Trumf bonussaldo, profil- og Nærbutikken-relaterte opplysninger ved hjelp av tekniske grensesnitt. Du forblir innlogget i 365 dager dersom du ikke aktivt logger ut. Du har tilgang til din Trumf-konto, men skal du endre kontoinnstillinger i Trumf kreves som hovedregel ny pålogging hvis det har gått mer enn 24 timer siden du logget inn.  

Sender du inn en henvendelse til oss behandler vi kontaktopplysninger, de opplysninger du oppgir og opplysninger nødvendig for å gi deg svar. Normalt slettes henvendelser etter 12 måneder.   

Logger fra nettsideaktivitet lagres for å avdekke feilsituasjoner og misbruk, slik at vi kan identifisere årsaker og gjøre forbedringer. Det er i vår og din interesse at nettsidene fungerer tilfredsstillende og at sikkerheten ivaretas. 

Nærbutikken benytter Google Analytics for analyse og statistikk fra nettsideaktivitet. Verktøyene leser bla. besøkendes IP-adresser, men adressene anonymiseres før lagring og bruk i rapporter til Nærbutikken.  Behandlingen er begrunnet i Nærbutikkens interesse i å ha velfungerende nettsider. 

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider. Les mer om dette her

 

D. Sosiale medier – Facebook og Instagram 

Nærbutikken har selskapsside på Instagram. Der kan Instagram-brukere gi kommentarer, og vi kan lansere kampanjer og konkurranser. Når du besøker siden kan personopplysninger om deg bli behandlet. Dersom ditt innlegg framstår som en henvendelse så vil Nærbutikken kundeservice gi deg tilbakemelding. Fra tid til annen legger Nærbutikken ut konkurranser hvor en vinner skal kåres, og vi vil også for dette måtte behandle personopplysninger om deg. Vi har tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på siden gjennom standard Instagram-verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare, kåre en vinner eller annen behandling som framgår av aktiviteten på siden. Sender du oss en direktemelding via Instagram som inneholder personopplysninger, vil disse bli lagret i din historikk. Vær oppmerksom på at du som Instagram-bruker må forholde deg til Instagrams vilkår og personvernerklæring når du besøker vår Instagram-side og for eksempel legger ut innlegg. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye.  

 

E. Hvem utleverer Nærbutikken personopplysninger til 

Nærbutikken utleverer kjøpsopplysninger til Trumf for at Trumf-medlemmer skal få Trumf-bonus.  

Har du opprettet konto for å handle som privatperson på vegne av bedrift, så kan du bruke pålogging også for andre Nettbutikker for bedrift-tjenester i NorgesGruppen. Da utleverer Nærbutikken kontaktopplysningene til den nye nettbutikken, for at du skal slippe å registrere disse på nytt. 

Nærbutikken kan utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter og eventuelt andre dersom behandlingsgrunnlag foreligger. Det kan for eksempel være etter begjæring fra politiet. 

Hvem behandler personopplysninger på vegne av Nærbutikken 

Nærbutikken bruker følgende databehandlere:  

  • NorgesGruppen Data, for drift av nettsider og underliggende datasystemer. NorgesGruppen Data har databehandlere i India, Ukraina og USA, mens selve dataene er lagret i Norge. For å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå brukes standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen 
  • Sylinder AS, for analyse, e-postutsending mm. 
  • Nets, PayEx og Aera for betalingstjenester.  
  • ZoopIT for IT brukt for utlevering av varer bestilt gjennom nettbutikk. 
  • Ulike transportører for å levere nettbestillinger avhengig av hvor du bor.   
  • Google Analytics, for analyse av trafikk på narbutikken.no. 

 

F. Dine rettigheter  
Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).  

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake. 

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter overfor Nærbutikken kan du kontakte kundeservice på nettside@narbutikken.no. Hvis henvendelsen gjelder Trumf-medlemskapet, kontakt kundeservice@trumf.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på Datatilsynets nettside

 

G. Klager 
Dersom du mener at Nærbutikkens behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du sende e-post til nettside@narbutikken.no – merk henvendelsen med Personvern.    

Er du Trumf-medlem kan du også klage til Trumfs personvernombud på personvernombud@trumf.no.  

Klage kan også rettes til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet her