Våre kunder har bidratt med 240.000 til Røde Kors

Gjennom 2022 har givergleden vært stor blant våre kunder.

Halvparten av midlene som samles inn går til de lokale Røde Kors-lagene. Det vil si at hvis du trykker på Pantelotteri-knappen i din Nærbutikk, så er det ditt lokale Røde Kors-lag som får mesteparten av pantepengene. I 2022 har våre kunder gitt 240.000 kroner!

– Dessverre har også 2022 blitt et utfordrende år for mange. Støtten fra dere og deres kunder gjør at vi i Røde Kors kan hjelpe flere. Våre frivillige står på hver dag for å redde liv, redusere ensomhet og bedre hverdagen til barn og unge gjennom trygge møteplasser og samtaletilbud. Halvparten av midlene Røde Kors mottar fra Pantelotteriet går til aktiviteter i lokalsamfunnet hvor panteautomaten står plassert. Dermed bidrar også støtten fra Pantelotteriet til at barn og voksne i nærmiljøet til deres butikker får hjelp og omsorg, sier Ann Christin Håland, Key Account Manager for Næringsliv og samfunnsansvar i Røde Kors.

Midlene fra Pantelotteriet bidrar blant annet til å styrke beredskapen, til å motvirke ensomhet og sosial ekskludering, og til å skape trygge arenaer for barn og unge i ditt nærmiljø.

– Sammen utgjør vi en forskjell for titusenvis av mennesker. Takk igjen for at du trykker på Røde Kors-knappen når du panter, sier Ann Christin Håland, Key Account Manager for Næringsliv og samfunnsansvar i Røde Kors.

Røde Kors har frem til i dag mottatt over 500 millioner kroner fra Pantelotteriet, som et resultat av nordmenns giverglede.

Du kan lese mer om Pantelotteriet her