Personvernerklæring

Nærbutikkens personvernerklæring.

Handler du hos Nærbutikken i fysisk butikk, tar kontakt med oss eller besøker våre nettsider kan vi behandle opplysninger om deg. Vi vil behandle slike opplysninger i tråd med personvernlovgivning og andre relevante lover, som for eksempel bokføringsloven.  

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til, hvilket rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss. 

Om Nærbutikken
Nærbutikken er en butikkjede drevet av Kjøpmannshuset AS. Kjøpmannshuset AS er et heleid selskap i NorgesGruppen med adresse Postboks 330 Skøyen, 0213 Oslo. Kjøpmannshuset har organisasjonsnummer 977 263 64, og er etter personvernlovgivningen behandlingsansvarlig for Nærbutikkens aktiviteter. Kontaktopplysninger til Nærbutikken er tlf. 21 61 20 00, og e-post nettside@narbutikken.no

Butikkselskapene tilsluttet Nærbutikken tilbys en rekke fellestjenester, men kan også gjøre egne valg. Det påvirker behandlingsansvaret.

For fellestjenester har Nærbutikken og butikkselskapet felles behandlingsansvar. Ansvaret fordeler seg slik:

  • Nærbutikken har ansvar for at kjedens fellestjenester og rutiner for butikkdrift, betaling og kjøpstransaksjoner er i samsvar med personvernlovgivningen. Nærbutikken har ansvar for at fellestjenestene ivaretar personvernet, og kan behandle opplysningene for å gi støtte til butikkselskapet og til kjededriften.
  • Det enkelte butikkselskap har ansvar for den lokale behandlingen av personopplysninger, og å følge rutiner for fellestjenestene.

For andre butikkspesifikke løsninger har butikkselskapet alene behandlingsansvar. Dette gjelder tjenester og løsninger valgt i tillegg til eller i stedet for fellestjenester fra Nærbutikken. For personopplysninger og behandlinger i butikkspesifikke løsninger har butikkselskapet alene det hele behandlingsansvaret.

Behandlingsansvar i delvis selvbetjente butikker
I delvis selvbetjente butikker har butikkselskapet alene behandlingsansvar for personopplysninger behandlet i de unike selvbetjeningsløsningene, mens det for fellestjenester til butikkdrift, betaling og transaksjoner er felles behandlingsansvar med Nærbutikken. Les mer om løsningene i delvis selvbetjente butikker lenger ned i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål rundt de selvbetjente løsningene, må du kontakte den enkelte butikk. Her finner du kontaktinformasjon til butikkene.

Nærbutikken er Trumf-partner
Som Trumf-medlem sparer du Trumf-bonus når du handler i våre butikker. Les mer om dine fordeler hos Nærbutikken fordi Nærbutikken er Trumf-partner. Les gjerne mer i Trumfs vilkår og personvernerklæring.  

For å oppfylle avtalen om Trumf-bonus utleverer Trumf og Nærbutikken opplysninger for å kunne beregne bonus. Nærbutikken og Trumf har hver for seg selvstendig behandlingsansvar for utleverte opplysninger.

Handel i fysisk butikk  
Når du handler i fysisk butikk og betaler med kort, må vi behandle dine kortopplysninger for å gjennomføre avtalen om kjøp.  Vi bruker betalingsløsninger som møter gjeldende sikkerhetskrav (PCI-DSS-sertifisering). Butikken ser ikke dine kortopplysninger, annet enn når manuelle kortbetalingsløsninger unntaksvis må benyttes. Det kan skje når betalingsløsningene ikke fungerer.  

Vi kontrollerer om kortet du bruker er knyttet til et Trumf-medlemskap. Er du medlem så utleverer Trumf en unik medlemsidentifikator, som lagres på kjøpstransaksjonen slik at du blir gjenkjent for bonusberegning. Nærbutikken utleverer til bonustransaksjoner til Trumf slik at du får din Trumf-bonus i tråd med din medlemsavtale. 

Nærbutikken lagrer kjøpstransaksjoner i fem år slik bokføringsloven krever.

Fra tid til annen kan butikken ha konkurranser/premiering i butikken, for eksempel ved at du noterer navn og telefonnummer på kvittering. Opplysningene vil bare bli brukt til å trekke en vinner, og makuleres etter at konkurransen er over. Navn på vinner vil bli lagret for dokumentasjon.  

For at du skal kunne handle aldersbestemte varer, som alkohol og tobakk, i våre selvbetjeningskasser, bruker vi en løsning for kontroll av alder basert på fingeravtrykk. Løsningen genererer og lagrer en unik kode, eller token, ut fra egenskaper ved fingeravtrykket. Selve fingeravtrykket lagres ikke.  Det er ikke mulig å gjenskape fingeravtrykket fra lagret informasjon, og vi har ingen kunnskap om personen bak tokenet – vi vet bare at personen har riktig alder.  Løsningen har vært behandlet både i Datatilsynet og i Personvernnemnda, og er av Personvernnemnda blitt vurdert til å ikke være behandling av personopplysninger. Du kan lese om selve løsningen, og Personvernnemndas vurdering her.

Kontroll av alder basert på lagret token er bare tilgjengelig for deg i den butikken du registrerte deg.

Er du kredittkunde, lagrer vi kontakt- og kjøpsopplysninger så lenge det er et aktivt kredittforhold og maksimalt i fem år for regnskapsformål i henhold til bokføringsloven. Behandlingsgrunnlaget er avtale. Det er kredittkunden som har ansvar for å oppdatere informasjonen dersom det er endringer i hvem som kan benytte kreditt osv.

Kamera i butikk
I en rekke av våre butikker er det installert overvåkingskamera.

Bruk av kameraovervåkning skal sammen med butikkens øvrige sikringstiltak bidra til å forebygge, forhindre og eventuelt oppklare kriminelle forhold. Handlinger som kan medføre alvorlige konsekvenser for våre kunder og ansatte har høy prioritet. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. 

Innsyn og sletting av opptakene behandles i tråd med personopplysningsloven og butikkens interne rutiner. Kameraopptak lagres i inntil 90 dager. 

Særlig om besøk i delvis selvbetjent butikk
Delvis selvbetjente butikker benytter tekniske løsninger som gjør det mulig å drive butikken uten betjening, og har åpent 365 dager i året, 24 timer i døgnet. For å kunne tilby handel uten betjening benyttes tilpassede tekniske løsninger for adgangskontroll og kameraovervåkning. Butikkene har en berettiget interesse i å tilby trygg handel i butikken, beskytte verdier og møte lovkrav til for eksempel salg av aldersbestemte varer. For adgangskontroll må kunder bruke betalingskort med PIN-kode for å komme inn. Det reserveres én krone, men beløpet belastes ikke. Kortutsteder sletter reserveringen etter 90 dager. Deler av kortnummeret lagres ut fra den berettigede interesse i å kunne kontrollere hvem som har kommet inn i butikken, for eksempel ved mistanke om brudd på betingelsene for å benytte butikken. Opplysningene lagres i 90 dager. Dersom vilkårene for bruk av butikken brytes, kan kortet ditt sperres slik at du ikke får tilgang til butikken. Opplysningene om blokkeringen slettes når saken avsluttes eller senest innen ett år.

For overvåking benyttes kamera. Ett kamera er plassert utenfor inngangen og et antall kameraer overvåker besøkende i butikken. Kamera i sanntid benyttes ut fra vår berettigede interesse i å kunne tilby kundeservice eller avklare situasjoner som krever handling der og da. Kameraopptak benyttes for å kunne oppklare særlige hendelser, typisk misligheter og eventuelle HMS-situasjoner. Opptak fra butikken lagres i 90 dager, og opptak fra inngangen lagres i 7 dager.

Har du behov for å snakke med kundeservice, vil du finne knapper ulike steder i butikken for slik kommunikasjon. Taleopptak lagres normalt ikke. 

Skal du handle aldersbestemte varer, kan du benytte tale og kamera-funksjoner for å kontakte kundeservice for alderskontroll. I butikken er det også løsninger slik at du kan lagre en kode («token») basert på ditt fingeravtrykk, slik at du ved senere tilfeller kan handle slike varer med fingeravtrykk, selvbetjent. Merk at det er ikke selve fingeravtrykket som lagres, bare en unik utledet kode uten knytning til en identifisert person i systemet.

Melding til bedrifter om tilbaketrekking av produkter kjøpt i butikk
For å sende melding om produkter som skal trekkes tilbake, må vi benytte opplysningene om bedriftens kontaktperson. For tilbaketrekkingen har NorgesGruppen ASA og (Profilhuset) felles behandlingsansvar. NorgesGruppen ASA har ansvar for forarbeidet og å sende ut meldinger til kontaktpersonene i berørte bedrifter. Nærbutikken har ansvar for å gjøre tilgjengelig opplysninger om kjøp og bedriftskontakt, og er avsender av meldingene. Har du spørsmål om personvern ved ordningen, kan du kontakte personvern@norgesgruppen.no / nettside@narbutikken.no 

Nettsidene www.narbutikken.no
På narbutikken.no får du mulighet til å kontakte oss på e-post. Sender du inn en henvendelse til oss behandler vi kontaktopplysninger, de opplysninger du oppgir og opplysninger nødvendig for å gi deg svar. Normalt slettes henvendelser etter 12 måneder.   

Logger fra nettsideaktivitet lagres for å avdekke feilsituasjoner og misbruk, slik at vi kan identifisere årsaker og gjøre forbedringer. Det er i vår og din interesse at nettsidene fungerer tilfredsstillende og at sikkerheten ivaretas. 

Nærbutikken benytter PIWIK PRO for analyse og statistikk fra nettsideaktivitet. Behandlingen er begrunnet i Nærbutikkens interesse i å ha velfungerende nettsider. 

Nærbutikken bruker informasjonskapsler på www.narbutikken.no. Les mer om dette her

Sosiale medier – Facebook og Instagram  
Nærbutikken har selskapsside på Facebook og Instagram. Der kan Facebook og Instagram-brukere gi kommentarer, og vi kan lansere kampanjer og konkurranser. Når du besøker siden kan personopplysninger om deg bli behandlet. Dersom ditt innlegg framstår som en henvendelse så vil Nærbutikken kundeservice gi deg tilbakemelding. Fra tid til annen legger Nærbutikken ut konkurranser hvor en vinner skal kåres, og vi vil også for dette måtte behandle personopplysninger om deg. Vi har tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på siden gjennom standard Facebook og Instagram-verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare, kåre en vinner eller annen behandling som framgår av aktiviteten på siden. Sender du oss en direktemelding via Messenger eller Instagram som inneholder personopplysninger, vil disse bli lagret i din historikk. Vær oppmerksom på at du som Facebook eller Instagram-bruker må forholde deg til disse plattformene sine vilkår og personvernerklæring når du for eksempel legger ut innlegg på våre sider. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye.  

Hvem utleverer Nærbutikken personopplysninger til   
Nærbutikken utleverer kjøpsopplysninger til Trumf for at Trumf-medlemmer skal få Trumf-bonus.  

Nærbutikken kan unntaksvis utlevere personopplysninger til andre dersom behandlingsgrunnlag foreligger. Det kan for eksempel være etter begjæring fra politiet. 

Hvem behandler personopplysninger på vegne av Nærbutikken 
Vi bruker databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne. Behandlingen er regulert i databehandleravtaler. Nærbutikken bruker følgende databehandlere:  

  • NorgesGruppen Data, for drift av nettsider og underliggende datasystemer. NorgesGruppen Data har databehandlere i India med fjerntilgang, mens selve dataene er lagret i Norge. For å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå brukes EUs standardavtale (SCC).
  • Nets og Aera for betalingstjenester.  
  • PIWIK PRO, for analyse av trafikk på narbutikken.no. 
  • Mat-Norge, for de unike løsningene for delvis selvbetjente butikker (adgangskontroll, kamera i sanntid og for opptak, tale og løsninger for kundeservice).
  • Nets, for identifikasjon ved adgangskontroll, som underleverandør til Mat-Norge.

For kameraopptak, kasserevisjoner og kontrollvirksomhet har Nærbutikken rammeavtaler med Skan-Kontroll, Pegasus og Avarn Security, som det enkelte butikkselskap kan gjøre avrop mot.

Dine rettigheter  
Du har rettigheter til dine personopplysninger etter personvernlovgivningen. Det omfatter rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).  

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake. 

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter overfor Nærbutikken kan du kontakte kundeservice på nettside@narbutikken.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Hvis henvendelsen gjelder Trumf-medlemskapet, kan du kontakte kundeservice@trumf.no

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter overfor en delvis selvbetjent butikk i Butikkjeden Nærbutikken, ta kontakt med butikken direkte. Her finner du kontaktinformasjon til de delvis selvbetjente butikkene.  Butikken besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på Datatilsynets nettside

Klager 
Dersom du har spørsmål, eller mener at Nærbutikkens behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du sende e-post til nettside@narbutikken.no og merk henvendelsen med Personvern. Du kan også klage til Trumf dersom det gjelder Trumf- medlemskapet. Trumfs personvernombud når du på personvernombud@trumf.no.  

Klage kan også rettes til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet her.

Endringer 
Denne personvernerklæringen oppdateres dersom det blir i endringer i behandlinger.