Personvernerklæring

Nærbutikkens personvernerklæring.

Handler du hos Nærbutikken i fysisk butikk, tar kontakt med oss eller besøker våre nettsider kan vi behandle opplysninger om deg. Vi vil behandle slike opplysninger i tråd med personvernlovgivning og andre relevante lover, som for eksempel bokføringsloven.  

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til, hvilket rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss. 

Om Nærbutikken
Nærbutikken er en butikkjede drevet av Kjøpmannshuset AS. Kjøpmannshuset AS er et heleid selskap i NorgesGruppen med adresse Postboks 330 Skøyen, 0213 Oslo. Kjøpmannshuset har organisasjonsnummer 977 263 64, og er etter personvernlovgivningen behandlingsansvarlig for Nærbutikkens aktiviteter. Kontaktopplysninger til Nærbutikken er tlf. 21 61 20 00, og e-post nettside@narbutikken.no

Butikkselskapene tilsluttet Nærbutikken tilbys en rekke fellestjenester, men kan også gjøre egne valg. Det påvirker behandlingsansvaret.

For fellestjenester har Nærbutikken og butikkselskapet felles behandlingsansvar 
Ansvaret fordeler seg slik:

  • Nærbutikken har ansvar for at kjedens fellestjenester og rutiner for butikkdrift, betaling og kjøpstransaksjoner er i samsvar med personvernlovgivningen. Nærbutikken har ansvar for at fellestjenestene ivaretar personvernet, og kan behandle opplysningene for å gi støtte til butikkselskapet og til kjededriften.
  • Det enkelte butikkselskap har ansvar for den lokale behandlingen av personopplysninger, og å følge rutiner for fellestjenestene.

For andre butikkspesifikke løsninger har butikkselskapet alene behandlingsansvar
Dette gjelder tjenester og løsninger valgt i tillegg til eller i stedet for fellestjenester fra Nærbutikken. For personopplysninger og behandlinger i butikkspesifikke løsninger har butikkselskapet alene det hele behandlingsansvaret.

Behandlingsansvar i ubetjente butikker
I ubetjente butikker har butikkselskapet alene behandlingsansvar for personopplysninger behandlet i de unike selvbetjeningsløsningene, mens det for fellestjenester til butikkdrift, betaling og transaksjoner er felles behandlingsansvar med Nærbutikken.

Nærbutikken er Trumf-partner
Som Trumf-medlem sparer du Trumf-bonus når du handler i våre butikker. Les mer om dine fordeler hos Nærbutikken fordi Nærbutikken er Trumf-partner.  Les gjerne mer om Trumfs vilkår og personvernerklæring.  

For å oppfylle avtalen om Trumf-bonus utleverer Trumf og Nærbutikken opplysninger for å kunne beregne bonus. Nærbutikken og Trumf har hver for seg selvstendig behandlingsansvar for utleverte opplysninger.

Handel i fysisk butikk  
Når du handler i fysisk butikk og betaler med kort, må vi behandle dine kortopplysninger for å gjennomføre avtalen om kjøp.  Vi bruker betalingsløsninger som møter gjeldende sikkerhetskrav (PCI-DSS-sertifisering). Butikken ser ikke dine kortopplysninger, annet enn når manuelle kortbetalingsløsninger unntaksvis må benyttes. Det kan skje når betalingsløsningene ikke fungerer.  

Vi kontrollerer om kortet du bruker er knyttet til et Trumf-medlemskap. Er du medlem så utleverer Trumf en unik medlemsidentifikator, som lagres på kjøpstransaksjonen slik at du blir gjenkjent for bonusberegning. Nærbutikken utleverer til bonustransaksjoner til Trumf slik at du får din Trumf-bonus i tråd med din medlemsavtale. 

Nærbutikken lagrer kjøpstransaksjoner i fem år slik bokføringsloven krever

Fra tid til annen kan butikken ha konkurranser/premiering i butikken, for eksempel ved at du noterer navn og telefonnummer på kvittering. Opplysningene vil bare bli brukt til å trekke en vinner, og makuleres etter at konkurransen er over. Navn på vinner vil bli lagret for dokumentasjon.  

Melding til bedrifter om tilbaketrekking av produkter kjøpt i butikk
For å sende melding om produkter som skal trekkes tilbake, må vi benytte opplysningene om bedriftens kontaktperson. For tilbaketrekkingen har NorgesGruppen ASA og (Profilhuset) felles behandlingsansvar. NorgesGruppen ASA har ansvar for forarbeidet og å sende ut meldinger til kontaktpersonene i berørte bedrifter. Nærbutikken har ansvar for å gjøre tilgjengelig opplysninger om kjøp og bedriftskontakt, og er avsender av meldingene. Har du spørsmål om personvern ved ordningen, kan du kontakte personvern@norgesgruppen.no / nettside@narbutikken.no 

Nettsidene www.narbutikken.no
På narbutikken.no får du mulighet til å kontakte oss på e-post. Sender du inn en henvendelse til oss behandler vi kontaktopplysninger, de opplysninger du oppgir og opplysninger nødvendig for å gi deg svar. Normalt slettes henvendelser etter 12 måneder.   

Logger fra nettsideaktivitet lagres for å avdekke feilsituasjoner og misbruk, slik at vi kan identifisere årsaker og gjøre forbedringer. Det er i vår og din interesse at nettsidene fungerer tilfredsstillende og at sikkerheten ivaretas. 

Nærbutikken benytter Google Analytics for analyse og statistikk fra nettsideaktivitet. Verktøyene leser bla. besøkendes IP-adresser, men adressene anonymiseres før lagring og bruk i rapporter til Nærbutikken. Behandlingen er begrunnet i Nærbutikkens interesse i å ha velfungerende nettsider. 

Nærbutikken bruker informasjonskapsler på www.narbutikken.no. Les mer om dette her

Sosiale medier – Facebook og Instagram  
Nærbutikken har selskapsside på Facebook og Instagram. Der kan Facebook og Instagram-brukere gi kommentarer, og vi kan lansere kampanjer og konkurranser. Når du besøker siden kan personopplysninger om deg bli behandlet. Dersom ditt innlegg framstår som en henvendelse så vil Nærbutikken kundeservice gi deg tilbakemelding. Fra tid til annen legger Nærbutikken ut konkurranser hvor en vinner skal kåres, og vi vil også for dette måtte behandle personopplysninger om deg. Vi har tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på siden gjennom standard Facebook og Instagram-verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare, kåre en vinner eller annen behandling som framgår av aktiviteten på siden. Sender du oss en direktemelding via Messenger eller Instagram som inneholder personopplysninger, vil disse bli lagret i din historikk. Vær oppmerksom på at du som Facebook eller Instagram-bruker må forholde deg til disse plattformene sine vilkår og personvernerklæring når du for eksempel legger ut innlegg på våre sider. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye.  

Hvem utleverer Nærbutikken personopplysninger til   
Nærbutikken utleverer kjøpsopplysninger til Trumf for at Trumf-medlemmer skal få Trumf-bonus.  

Nærbutikken kan unntaksvis utlevere personopplysninger til andre dersom behandlingsgrunnlag foreligger. Det kan for eksempel være etter begjæring fra politiet. 

Hvem behandler personopplysninger på vegne av Nærbutikken 
Vi bruker databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne. Behandlingen er regulert i databehandleravtaler. Nærbutikken bruker følgende databehandlere:  

  • NorgesGruppen Data, for drift av nettsider og underliggende datasystemer. NorgesGruppen Data har databehandlere i India med fjerntilgang, mens selve dataene er lagret i Norge. For å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå brukes EUs standardavtale (SCC).
  • Nets og Aera for betalingstjenester.  
  • Google Analytics, for analyse av trafikk på narbutikken.no. 

For kameraopptak, kasserevisjoner og kontrollvirksomhet har Nærbutikken rammeavtaler med Skan-Kontroll, Pegasus og Avarn Security, som det enkelte butikkselskap kan gjøre avrop mot.

Dine rettigheter  
Du har rettigheter til dine personopplysninger etter personvernlovgivningen. Det omfatter rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).  

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake. 

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter overfor Nærbutikken kan du kontakte kundeservice på nettside@narbutikken.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Hvis henvendelsen gjelder Trumf-medlemskapet, kan du kontakte kundeservice@trumf.no

Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på Datatilsynets nettside

Klager 
Dersom du har spørsmål, eller mener at Nærbutikkens behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du sende e-post til nettside@narbutikken.no og merk henvendelsen med Personvern. Du kan også klage til Trumf dersom det gjelder Trumf- medlemskapet. Trumfs personvernombud når du på personvernombud@trumf.no.  

Klage kan også rettes til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet her

Endringer 
Endringer i behandlinger vil beskrives i denne personvernerklæringen på narbutikken.no.